Polska Wiklina

Temat: Pytania z zadan z kolosa
Tu macie

1. Podaj:
a) nazwy
1) K2CrO4 2) NH4HCO3 3) NaClO2 4) [CrCl2(H2O)4]Cl2


[img]http://img365.imageshack.us/full.php?image=beztytuu5qe.png

b)wzory sumaryczne
1)azotan (V) glinu 2)wodorosiarczek potasu 3) fosforan (V) magnezu 4)heksachlorokobaltan (III) sodu

c)wzory strukturalne
1) Et3N 2) m-ksylen 3) kwas etanodiowy ( tu nie jstem pewien co do nazwy )

2. Bilans elektronowy i cos tam jeszcze

Cu + NHO3 --> Cu(NO3)2 + NO + H2O
KI + H2SO4 --> I2 + K2SO4 + H2O


3. Nie mam tresci pytania, cos tam z reakcja redox

BH3 NH4+ trimetyloamina matanol eter dimetylowy chlorobenzen

4. Jaka objetosc 96 procentowego roztworu kwasu siarkowego VI należy pobrać aby otrzymać 90 cm3 roztworu o stężeniu 3mol/dm3 ( gęstość 96 % towego H2SO4 wynosi 1,84 g/cm3 , masy molowy ... ble ble ble )

5. 10g metalicznej miedzi roztmieszano w kwasie azotowym V . Po odparowaniu nadmiaru kwasu i wody otrzymano 24,5g Cu(NO3)2 .
Jaka jest wydajność tej reakcji

Mam nadzieje ze ktos bedzie taki dobry i to rozwiaze i udostepni :] [/img
Źródło: biotechnologia.fora.pl/a/a,128.htmlTemat: 3, zadanka Prosze o rozwiazanie
1, W oparciu o bilans elektronowy dobierz współczyniki stechiometryczne w równaniu . Wskaż proces utleniania i reduikcji oraz utleniacz i reduktor .

....... HCLO3+ .....H2SO3----> .....H2SO4+....HCL

2, Korzystajac z tablicy rozpószczalnosci napisz w formie czasteczkowej . jonowej i jonowej skróconej równania zachodzacych w roztworach wodnych pomiedzy podanymi zwiazkami .

BaCL2+ H2SO3--->

3,Dla pierwiastka o konfiguracji elektronowej K2 L8 M8 N2 podaj
a.wzór sumarycznny tlenku w którym ma on najwyzsza wartosciowosc

B. wzór wodorku tego pierwiastka

[/quote]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=18146


Temat: Rodzaj hybrydyzacji

Lp=σ + 1/2 (n-m)

σ-ilość wiązań sigma
n-ilość ligandów (bez wodoru)
m-ilość wodoru

Wszystko OK, tylko co wyliczymy za pomocą tego wzoru??????
H2SO4 wiązań σ=4 n=4 m=2 Lp=4+1=5 co to jest????

o hybrydyzacji poczytaj:
hybrydyzacja
oraz
VSEPR
Jeśli już to wzór ten powinien przyjąć postać Lh=σ+Lwp
Lh - liczba hybryd
σ - liczba wiązań sigma we wzorze kreskowym Lewisa
Lwp liczba wolnych par elektronowych na atomie centralnym (wynikająca ze wzoru Lewisa)
wiązania σ oraz wolne pary elektronowe znajdują się zawsze na orbitalach shybrydyzowanych. Więc ich policzenie prowadzi do hybrydyzacji
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=2059


Temat: Budowa atomu a układ okresowy
błagam o pomoc, musze na jutro rozwiązac cały zestaw zadan o których nie mam pojęcia.

1.Pewien pierwiastek (E) tworzy tlenek typu EO3 , jego atom ma 5 powłok elektronowych, oraz spośród elektronów walencyjnych 4 należą do podpowłoki p.
Który to pierwiastek ? podaj jego stan walencyjny , położenie w układzie okresowym , wzór wodorku tworzonego przez ten pierwiastek , oraz wzór tlenków i ich charakter chemiczny .


2. przedstaw mechanizm powstawania wiązań chemicznych oraz kreskowe wzory elektronowe następujących substancji :
a) KCl
b) H2O


3. Podaj rodzaje wiązan chemicznych na podstawie skali elektroujemności Paulinga.
Cs2O . . . . . . . . . . . . . , N2. . . . . . . . . . , CS 2 . . . . . . . . . . ,


4.narysuj wzory elektronowe następujących cząsteczek i określ wiązania w nich występujące. Ustal liczbę wiązań (sigma) oraz  występujące w tych cząsteczkach

a) H2SO4 b)HNO3 c) * NaClO3


bardzo prosze o odpowiedzi, mogą być też przesłane na maila you_lita@interia.pl
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3791


Temat: nie na temat

wiem ze to nie na temat,ale skoro ktos z was jest bardzo dobry z fizyki to moze umie tez troche chemie??? jesli ktos by byl w stanie to prosze o pomoc w rozwiazaniu chociaz ktoregos z zadan

Zad1.napisz konfigurację elektronową(powłoki,podpowłoki) dla wapnia

Zad2.oblicz masę cząsteczkową kwasu siarkowego (6) i tlenku glinu i wyraź ją w gramach


Zad 3.Oblicz wagowy stosunek stechiometryczny magnezu do tlenku w reakcji przebiegającej w/g równania 2Mg+O2ı•2MgO

Zad 4.Czy w 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do dwutlenku siarki SO2

Zad5.dobierz współczynniki w podanych reakcjach
P205+Cı•P+CO2
Cu+O2ı•Cu2 O
NH3+O2-ı•N2+H2O
C2H6+O2ı•CO2+H2O

Zad6.Który z kwasów ma największą procentową zawartość wodoru (oblicz dla każdego kwasu) HCL,H2S,H2SO4,HNO3,H3PO4

Zad8.Oblicz ile gramów K2SO4 powstanie podczas reakcji zobojętniania 196g kwasu siarkowego

Zad7. utwórz wzory sumaryczne i strukturalne soli:
a)siarczan(6) sodu
b)siarczan(4)żelaza(3)
c)fosforan(5)żelaza(3)
d)węglan glinu


zad8.rozłożono termicznie 4,34g tlenku rtęci(3) i uzyskano 4,02 g rtęci oraz tlenu. jaką objętość zajmuje tlen w warunkach normalnych jeżeli jego gęstość wynosi 1,43g/dm3 oraz zapisz tą reakcję.


zad9 :zapisz za pomocą zapisu słownego i wzorów sumarycznych dysocjację jonową kwasów i zasad:
a)pięciu cząstek kwasu chlorowodorowego
b)czterech cząstek kwasu fosforowego(4)
c)dwóch cząstek wodorotlenku wapnia
d)trzech cząstek wodorotlenku potasu

zad10 napisz dysocjację jonową kwasów za pomocą wzorów sumarycznych skoro wiesz, że w tym procesie powstają następujące jony:
a)4 aniony azotanowe(4)
2 aniony fosforanowe(5)
c)3 aniony siarczkowe
d)5 anionów węglowych


Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=87735


Temat: egzam z chemii
odnaleziona część
zestaw IV
1. Co to jest mol?
2. Prawo stosunków wielokrotnych Daltona
3. Przykłady sztucznych przemian jądrowych
4. Co to sa orbitale? Kształt orbitali typu s i p
5. Konfiguracja atomu węgla w stanie podsatwowym i wzbudzonym. Hybrydyzacja orbitali C, narysowac przestrzennie ten typ hybrydyzacji dla dowolnie wybranego związku, w którym występuje ten typ hybrydyzacji
6. Mangan- właściwości oraz jego związki w różnych stopniach utlenienia
7. Właściowości redukujące i utleniające azotynów
8. Teoria kwantowa Plancka
9. Związki azotu z wodorem i ich włąściwości
10. Hydroliza soli mocnego kwasu i słabej zasady, hydroliza protolityczna, wzór na stałą hydrolizy, stężenia jonów hydroniowych
11. Wzór strukturalny i elektronowy HClO4 z uwzględnieniem orbitali i okresu
12. Potencjał jonizacji- jak się zmenia w grupach okresowych.

zestaw V
1. Definicja prawa i liczby Avogadro
2. Prawo stałości składu
3. Zasada nieoznaczoności Heisenberga
4. wzór max liczby orbitali s, p, d, f. Max liczba elektornów na podstawie zakazu Pauliego
5. Rodzaje reakcji jądrowych
6. Scharaktryzować hybrydyzację trygonalną sp3 na przykładzie związku i pierwiastka
7. Wyjaśnić budowę H2SO4 i SO2 uwzględniając stan wzbudzony zhybrydyzowanych(?) jonów
8. Omówić właściwości fizyczne kwasów chlorowych (jak się zmeniają), wymienić związki tlenowe chloru
9. Omówić właściwości KMnO4 w zależności od środowiska.
10. Reakcje profilaktyczne na przykładzie H2O i zaznaczyć dawce i akceptora, napisać jak takie rozpuszczaalniki się nazywają
11. Pierwiastki półmetaliczne, położenia w ukłądzie okresowym (omówić np. Sn)
12. Krótko scharakteryzowac wszytkie wiązania i podać przykłady

zestaw VI
1. Bezwzględna masa atomowa
2. Własności utleniające i redukujące siarczanów
3. Elektornowa teoria kwasów i zasad
4. Konfiguracja K+ (lub K-)
5. Fluorowce VII grupy
6. Własnosci metali i otrzymywanie
7. Potencjał jonizacji, powinowacto elektronowe
8. Prawo zachowania materii
9. Liczby kwantowe

to byłoby na tyle
Źródło: lesniczuwka.fora.pl/a/a,52.html


Temat: POPRAWKI:(((
Egzamin. To co umiałem i się doczytałem:

Zad. 8
S + O2 --> SO2

2 SO2 + O2 --> 2 SO3

SO3 + H2O (dolny indeks przy tlenie: w H2SO4?) --> H2SO4 + Q (ciepło)

Zad 9. z tym glinem to jakieś śmieci nie robiłem tego
Zad 10 nie wiadomo co tam jest
Zad 11 usuwanie twardości wody to chyba każdy te reakcje gdzieś ma
Zad 12 Odmiany alotropowe tlenu: O2 - tlen cząsteczkowy; O3 - ozon
Zad 13 Wypisz substancje które stosowane są jako reduktory: H2SO3 H2S CO2 - chyba dobre ale głowy nie dam bo sam szukałem
Zad 14 Uwzględniając właściwosci utleniające fluorowców ble ble ble..
2 KCl + F2 -->2 KF + Cl2
2 KI + Br2 -->2 KBr + I2
trzecia i czwarta nie zachodzi
Zad 15 niby proste a chyba skomplikowane te reakcje. Tutaj to co wyjdzie nie będzie chyba takie oczywiste np. przy Ag + HNO3 wyjdzie AgNO3 , NO2, chyba woda. Może ktoś zdolny chemicznie będzie potrafił to zrobić
Zad 16 ze ściągi

Hmmm... numeracja coś nie tak. Tu są robione zdjęcia raz jednej raz drugiej grupy?

.Przedstaw konfiguracje elektronowa ... - to chyba łatwe
..Przemiany alfa i beta Ra 226/88 uległo 3 przemianom alfa i jednej beta. Skład jądra będzie X 214/83 Niech ktoś sprawdzi
...Scharakteruzyj hybrydyzację sp3. Średnie zadanie, nie wiem co można napisać. Może że mieszają się orbitale s i 3p, powstaje hybryda tetraedyczna, kąt = 109,28
....Rodzaj orbitali molekularnych jakie tworzą Cl2, O2 i N2. Nie wiem czy dobrze rozumiem zadanie. Ja to zrobiłem tak że Cl2 będzie miał wiązanie sigma p-p, O2 jedno sigma p-p i jedno pi p-p, a N2 jedno wiązanie sigma p-p i dwa wiązania pi p-p
.....Wzór elektronowo kreskowy nie potrafię
......Bronster... ten kwas anoniowy to będzie wg mnie HSO4-

.Ile wynosi masa jednego atomu glinu i dwóch moli cząsteczek azotu. Ehh nie chce mi się tego teraz liczyć
..Nie doczytam
...Oblicz stężenie jonów wodorotlenowych w roztworze o pH=3
Trzeba obliczyć stężenie jonów OH. Równanie jonowy wody: pH + pOH = 14
pOH = 14 - pH czyli 11. A stężenie nie wiem czy dobry wzór mam (pomóżcie) wychodzi mi tak = 10 do -11 Nie pokręciłem czegoś?
....Zapisz iloczyn rozpuszczalności ... dla Ag2CrO4. To chyba będzie Ag2+ + CrO4|2-

Redoksy zrobione. Jak możecie to sprawdźcie to co jeszcze pamiętacie z tej chemi czy coś tu wogóle dobrze zrobiłem :
Źródło: numer9ue.fora.pl/a/a,148.html


Temat:
Witam

Mam podbramkową sytuację... Mam zadania do rozwiązania do wtorku (23.10.07), a nie mam bladego pojęcia jak je zrobić... Proszę pomóżcie mi, bo całkiem zawalę tę chemię...
Oto zadania z zakresu Budowa atomu i wiązania chemiczne z poziomu liceum:

Zadanie 1.
Węgiel łącząc się z wodorem i tlenem tworzy związki organiczne i nieorganiczne.
a) Podaj wzór sumaryczny związków węgla z wodorem oraz węgla z tlenem, w których węgiel występuje odpowiednio na: -IV oraz IV stopniu utlenienia.
b) Na podstawie różnicy elektroujemności określ rodzaj wiązań występujących w tych związkach oraz narysuj ich wzory elektronowe.


Zadanie 2.
Podaj nazwę i symbol pierwiastka o Z=12, a następnie:
a) Zapisz konfigurację elektronową atomu tego pierwiastka
b) Zapisz konfigurację elektronową jego jonu
c) Podaj przykład jonu o takiej samej konfiguracji jaką ma jon omawianego pierwiastka.


Zadanie 3.
Na podstawie teorii wiązań Lewisa-Kossela określ typ i dokonaj charakterystyki wiązań w HBr i KF.


Zadanie 4.
Na podstawie poniższych informacji ustal jaki to związek chemiczny. Podaj jego wzór sumaryczny i nazwę systematyczną. Odpowiedź uzasadnij pisząc wnioski, jakie wyciągasz z poszczególnych informacji. Związek ten składa się z trzech pierwiastków: X, Y, Z.
X: izotopy tego pierwiastka mają symbole H, D, T
Y: atom tego pierwiastka ma konfigurację K2L8M7
Z: atom tego pierwiastka ma dwie powłoki elektronowe i sześć elektronów walencyjnych.

- Liczba atomów pierwiastka X jest taka sama jak liczba powłok elektronowych w atomie helu.
- Liczba atomów pierwiastka Y jest równa liczbie masowej atomu wodoru.
- Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 100,5 u.

Zadanie 5.
Tlen i siarka, pierwiastki grupy 16-tej tworzą z wodorem związki o wzorach: H2O i H2S. W warunkach normalnych H2O jest cieczą, a H2S gazem. Temperatura wrzenia H2O wynosi 373,15 K, a temperatura wrzenia H2S wynosi 112,45 K. Wyjaśnij czym są spowodowane różnice we właściwościach fizycznych tych związków.

Zadanie 6.
Azot i chlor występują w postaci dwuatomowych cząsteczek. Podaj typ wiązań występujących w obu cząsteczkach oraz przedstaw ich wzory elektronowe. Określ krotność wiązań.


Zadanie 7.
Na poniższym rysunku przedstawiono wzory elektronowe cząsteczek, w których występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Wiedząc, że cząsteczki CO2 i HCl mają budowę liniową a cząsteczki H2O i SO2 mają budowę przestrzenną, podaj, które z nich wykazują charakter dipoli. Odpowiedź uzasadnij.

_ _
|O=C=O|


O
/
H H

_
H – Cl |


S
// \
|O O|


Zadanie 8.
Wyjaśnij dlaczego atom siarki jest elektrycznie obojętny, a w niektórych związkach może tworzyć jon o ładunku -2 (S2-)


Zadanie 9.
Rudy metali to minerały wykorzystywane do otrzymywania metali. Najbardziej rozpowszechniona ruda pod względem chemicznym jest tlenkiem o wzorze ogólnym XX2O4 , w którym atom pierwiastka X występuje zarówno na II jak i III stopniu utlenienia. Masa cząsteczkowa tego tlenku wynosi 232 u.
a) Podaj wzór sumaryczny tego tlenku.


Zadanie 10.
Dla następujących związków: SO2, SO3, CO, CO2, HClO4, H2SO4, HNO3
a) Przedstaw wzory strukturalne
b) Podaj rodzaj hybrydyzacji atomu centralnego
c) Określ ile elektronów tworzy wiązania w tych cząsteczkach


Zadanie 11.
Oblicz skład procentowy mieszaniny dwóch izotopów galu, wiedząc, że masa atomowa galu wynosi 69,72 u, a jądra atomowe tych izotopów zawierają 38 neutronów i 48 neutronów.

Z góry dziękuję za szybką pomoc
Źródło: chemifiz.fora.pl/a/a,104.html